50% تخفیف

آموزش جامع اکسل EXCEL 2013+2010

فقط آنلاین

100139

جدید

آموزش گام به گام و مفهومی

بیش از 20 ساعت آموزش
بدون محدودیت در دفعات اجرا
 همراه با نرم افزار آفیس 2010 و 2013
 به همراه فایل های تمرینی

جزییات بیشتر

پیشنهاد شگفت انگیز

7,400 تومان

14,800 تومان

این محصول در انبار موجود نیست
 
بررسی تخصصی
مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول : شروع به کار با اکسل
مقدمه 
معرفی اکسل
-آشنایی با نرم افزارهای صفحه گسترده
-آشنایی با کاربرد اکسل 
-آشنایی با Sheet در اکسل 
معرفی تبها 
-آشنایی با ریبون ها 
-معرفی تب Home
- کاربرد تب Insert
-کار برد تب Page Layout
-کاربرد تب Formula
-کاربرد تب Data
-کاربرد تب Review
-کاربرد تب View
-مدیریت و کنترل تبها و ریبونها 
آشنایی با محیط اکسل 
-معرفی نوار فرمول 
-آشنایی با سطرها و ستونها 
-آشنایی نوار وضعیت 
-کنترل نوار وضعیت 
کار با Quick Access
-معرفی Quick Access
-تعیین محل قرار گیری Quick Access
-قرار دادن دستورات دلخواه در Quick Access
کلیدهای میانبر در اکسل 
-کلیدهای میانبر در اکسل 
-دسترسی به دستورات درون تبها بوسیله کیبرد
استفاده از راهنما 
-دسترسی به راهنمای اکسل 
-جستجو در راهنمای اکسل 
-دسترسی به راهنمای یک دستور
آشنایی با تب فایل 
-باز کردن یک ورک بوک اکسل 
-استفاده از تمهای آماده در اکسل
-باز کردن فایل اکسل 
-ذخیره کردن فایل اکسل 
-آشنایی با دستور پرینت 
فصل دوم : وارد کردن اطلاعات
 جابجایی بین سلولها 
-آشنایی با کلیدهای میانبر برای جابجایی
-استفاده از Name Box
-بزرگنمایی و کوجک نمایی 
انتخاب سلولها 
-انتخاب سلولها 
-انتخاب سلول ها با کمک کیبرد
-انتخاب سطر و ستون
وارد کردن اطلاعات 
-وارد کردن متن در سلول 
-ویرایش متن 
-وارد کردن تاریخ
-وارد کردن زمان 
-آشنایی با دستور Copy Cell
آشنایی با Auto Fill 
-کار با دستور Auto fill
-آشنایی با Fill Series 
-آشنایی با Fill Formatting
استفاده از دستور Fill
-وارد کردن اطلاعات با دستور Fill
-کار با دستور Series
-وارد کردن فاصله زمانی مشخص
ساخت لیست برای Auto Fill
-استفاده از لیستهای آماده در اکسل
-ایجاد لیست دلخواه 
اضافه کردن کامنت 
-اضافه کردن توضیحات به ورک شیت 
-ویرایش توضیحات 
 
فصل سوم : کار با فرمول و توابع
 آشنایی با فرمول نویسی
-اصول اولیه در فرمول نویسی
-آشنایی با توابع 
-استفاده از تابع جمع 
کپی کردن فرمولها 
-تکثیر فرمول 
-استفاده از Auto Fill در تکثیر فرمول
عمل گرها در فرمول نویسی
-جمع و تفریق 
-کار با عملگر تقسیم و ضرب 
-ترتیب اولویت عملگرها 
آدرس دهی مطلق و نسبی
-آشنایی با روشهای آدرس دهی 
-فرمول نویسی با آدرس دهی مطلق 
-فرمول نویسی با آدرس دهی نسبی
تابع جمع و میانگین 
-معرفی تابع جمع 
-استفاده از تابع جمع در محاسبات گروهی
-معرفی تابع میانگین 
توابع کاربردی در اکسل
-معرفی توابع کاربردی 
-استفاده از Maximum
-تابع Minimum
-تابع Count Number
 
فصل چهارم : قالب بندی ورک شیتها
 کار با فوت 
-تغییر اندازه فونت 
-تعیین نوع فونت 
-تعیین رنگ فونت 
-آشنایی با Format Cell
کنترل سطرها و ستونها 
-تغییر اندازه ستونها 
-تغییر اندازه سطرها 
-تنظیم اندازه ستون با اطلاعات
-اعمال سایز برابر به سطرها و ستونها
قرار گیری متن در سلول
-چیدمان متن در راستای افقی 
-چیدمان متن در راستای عمودی 
-چرخش متن در سلول 
-آشنایی با Text Wrap
-کنترل متن با کمک Format Cell 
کار باBorder  
-اعمال بردر به سلولها 
-کنترل ضخامت بردر 
-کنترل رنگ بردر 
-کنترل بردر با Format Cell
پس زمینه سلولها
-اعمال رنگ به سلولها 
-اعمال بافت به سلولها 
-استفاده از طیف رنگی
خصوصیات عددی 
-آشنایی با خصوصیات عددی 
-کار با واحد های پولی 
-استفاده از درصد 
خصوصیات تاریخ و زمان 
-وارد کردن تاریخ و زمان 
-استفاده از Format Cell
Conditional Formatting
-آشنایی با  Conditional Formatting
-تعیین شرط مقادیر عددی 
-تعیین شرط مقادیر متنی 
آشنایی با Cell Style 
-استفاده از Style برای سلولها 
-ایجاد کردن Style جدید 
-ویرایش و تغییر یک Style
کار با جدول 
-آشنایی با جدول 
-ایجاد کردن جول 
-تنظیمات ظاهری جدول 
-آشنایی با Table Style
-آشنایی با خصوصیات جدول 
  
فصل پنجم : کار با سلولها
  کنترل سطرها و ستونها 
-حذف و اضافه کردن ستون 
-حذف و اضافه کرن سطر 
-حذف و اضافه کردن سلولها 
-مخفی کردن سطر یا ستون 
نسخه برداری و انتقال اطلاعات
-روشهای کپی کردن سلولها 
-کپی کردن اطلاعات سلولها 
-کپی کردن فرمت سلولها 
-کپی کردن فرمولها 
غلط یابی 
-آشنایی با دستور Spelling
-تعیین زبان  
-استفاده از مترجم اکسل 
-اضافه کردن لغات جدید 
جستجو و جایگزینی 
-جستجو در سلولهای اکسل 
-جایگزینی و اصلاح متن 
-جستجو بر اساس فرمت سلولها
فصل ششم اشکال گرافیکی
وارد کردن تصویر 
-وارد کردن عکس 
-جستجو عکس در اینترنت 
-تغییر اندازه عکس 
-برش زدن عکس 
-عکس برداری از صفحه مانیتور
وارد کردن اشکال 
-وارد کردن Shape
-ویرایش و تغییر شکل 
-رنگ آمیزی شکل
-وارد کردن عکس در قالب خاص
-وارد کردن متن در قالب شکل
کار با اسمارت آرت 
-وارد کردن اسمارت آرت 
-کنترل و مدیریت اسمارت آرت 
-اضافه کردن عکس 
-کنترل خصوصیات ظاهری 
کار با افکتها 
-اعمال فیلتر بر روی عکس 
-کنترل رنگ عکس 
-کار با افکتهای تصویر 
مدیریت و کنترل اشکال گرافیکی
-ترتیب اولویت نمایش 
-دسته بندی اشکال 
-آشنایی با Selection Pan
-تغییر نام اشکال 
-مخفی کردن اشکال 
-ویرایش و تغییراشکال 
  
فصل هفتم : کار با نمودار
وارد کردن نمودار 
-آشنایی با انواع نمودار 
-وارد کردن نمودار 
کنترل ظاهری نمودار 
-تغییر ظاهر نمودار 
-آشنایی با Chart Style
-اعمال افکت نمودار 
کنترل اجزاء نمودار 
-آشنایی با بخشهای یک نمودار 
-کار با Quick layout
-اضافه یا حذف کردن بخشهای نمودار 
کار با Sparklines
-آشنایی با Spaklines
-استفاده از Spaklines
-کنترل ظاهر Spaklines
-امکانات و قابلیتهای Spaklines
 
فصل هشتم : چاپ
چاپ در اکسل 
-صدوردستور چاپ 
-آشنایی با Print Preview
-تنظیمات پرینت 
-کار با Set Print Area
-آشنایی با Page Layout
کار با Page Break
-آشنایی با دستور Page Break
-تعیین محدوده پرینت 
-کار در محیط Break Preview
کار با Page setup
-تعیین اندازه صفحه 
-آشنایی با سر صحفه و پا صفحه 
-کنترل حاشیه صفحه
  
 
فصل نهم : کار با ورک شیتها 
کنترل ورک شیتها 
-تغییر تنظیمات پیش فرض ورکشیت
-اضافه و حذف کردن شیت 
-کنترل و مدیریت شیتها 
تغییر نام و رنگ ورک شیتها 
-نامگذاری شیتها 
-تعیین رنگ شیتها 
نسخه برداری و جابجایی 
-جابجایی شیتها 
-کار با پنجره Move Or Copy
-مخفی کردن شیتها 
آشنایی با دستور Freeze و Split
-آشنایی با دستور Freeze Pan
-فریز کردن سلولها بصورت افقی
-آشنایی با دستور Split
-Split بصورت عمودی 
-Split بصورت افقی

 
جزئیات فنی
نام تولید کنندهنوین پندار
وزن محصول90 گرم
اورجینالبله

نوشتن دیدگاه

آموزش جامع اکسل EXCEL 2013+2010

آموزش گام به گام و مفهومی

بیش از 20 ساعت آموزش
بدون محدودیت در دفعات اجرا
 همراه با نرم افزار آفیس 2010 و 2013
 به همراه فایل های تمرینی

نوشتن دیدگاه

محصولات بازدیدشده

سایر ویژگی ها

نام تولید کننده
نوین پندار
وزن محصول
90 گرم
اورجینال

محصولات بازدیدشده

منو

مقایسه 0