30%
تخفیف

آموزش جامع اکسس ACCESS 2013+2010

فقط آنلاین

100138

جدید

آموزش جامع اکسس پوینت

بیش از 20 ساعت آموزش در  13 فصل

بدون محدودیت دفعات نصب

با بیانی کاملا ساده و مفهومی

به همراه نرم افزار آفیس 2010 و 2013

جزییات بیشتر

پیشنهاد شگفت انگیز

8,750 تومان

12,500 تومان

500 قلم

- +

برند : نوین پندار

 
بررسی تخصصی

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

فصل اول : مفاهیم اولیه

مقدمه

تعریف بانک اطلاعاتی 
- نیاز به ذخیره سازی و حفظ اطلاعات
- آشنایی با مفهوم بانک اطلاعاتی
- روشهای ذخیره سازی اطلاعات

داده و اطلاعات

- تعریف مفهوم داده
- تعریف مفهوم اطلاعات
- تفاوت داده و اطلاعات

آشنایی با اکسس 

- معرفی انواع بانک اطلاعاتی
- آشنایی با مفهوم DBMS
- کارایی و وظایف DBMS
- آشنایی با مفهوم SQL

جدول ، فیلد ، رکورد 

- آشنایی با اجزاء بانک اطلاعاتی
- تعریف جدول 
- تعریف فیلد
- تعریف رکورد
- مفهوم Value 

اشیاء دیتا بیس در اکسس 

- آشنایی با Query 
- آشنایی با Form 
- آشنایی با Report 

فصل دوم : شروع به کار با اکسس

ایجاد دیتابیس

- باز کردن بانک اطلاعاتی
- ایجاد کردن بانک اطلاعاتی
- استفاده از تمهای آنلاین
- بررسی بانک اطلاعاتی ایجاد شده

آشنایی با محیط اکسس 

- معرفی بخشهای نرم افزار  
- بررسی تبها 
- آشنایی با All Access Object 
- آشنایی با Status Bar 
- بررسی نماها در Access 
Quick Access 
- معرفی Quick Access
- تعیین محل قرار گیری Quick Access
- کنترل Quick Access
- دسترسی به تمامی دستورات Access 
کار با ریبونها  
- نحوه جابجایی بین ریبونها  
- دسترسی به دستورات از طریق کیبورد  
- کنترل تبها و ریبونها  

فصل سوم : کار با جدول  
ایجاد جدول جدید  
- روشهای ساخت جدول  
- استفاده از دستور Table
- استفاده از Table Design
- ذخیره کردن یک جدول  
- آشنایی با Primary Key
- دسترسی به جدولهای ذخیره شده  
- حذف کردن یک جدول  
- تغییر نام جدول  
شروع به کار با فیلد
- کار در محیط Table Design
- ایجاد کردن یک فیلد  
- تعریف Data Type
- بررسی جدول در Data Sheet
- قواعدی در نامگذاری فیلدها
- جابجایی فیلدها  
آشنایی با Data Type
- آشنایی با Auto Number
- آشنایی با Short Text
- آشنایی با Caption
- تعریف Unicode
- تعریف Number
- آشنایی با Hyper Link
- آشنایی با Date Time
- آشنایی با Currency 
- استفاده از راهنمای Office 
- استفاده از Yes  و No 
- استفاده از Ole Object 
- نکاتی در مورد تغییر Data Type
آشنایی با فرمت 
- تعیین فرمت فیلدها  
- تعیین فرمت تاریخ و زمان  
- کنترل رنگ  
- وارد کردن متن پیش فرض
- تعیین فرمت عددی  
کار با Input mask
- Input Mask  چیست؟
- تعیین Input Mask 
- طراحی Input Mask 
کار با Validation 
- آشنایی با Validation Rule 
- ایجاد کردن Validation Rule 

فصل چهارم : ارتباط جداول
آشنایی با Primary Key
- آشنایی با Faren Key 
- روش تعریف Primary Key 
- آشنایی با Primary key ترکیبی
- Primary key طبیعی و جانشین 
- خصوصیات Primary key ترکیبی
- ساخت Primary key  ترکیبی  
نرمال سازی جداول 1NF 
- تعریف نرمال سازی 
- نرمال سازی یک جدول 
نرمال سازی جداول 2NF 
- معرفی روش دوم نرمال سازی  
- مقایسه دو روش  
- قواعد کلی در مورد نرمال سازی  
نرمال سازی جداول 3NF 
- معرفی روش سوم نرمال سازی  
- دلایل نرمال سازی جداول 
ارتباط بین جداول 
- تحلیل یک بانک اطلاعاتی 
- بررسی و نرمال سازی  
- دلایل برقرار ارتباط جداول 
- ارتباط یک به چند  
- ارتباط چند به چند  
- جدول واسط یا Joiner 
کار با Relationships 
- ارتباط بین جداول در اکسس 
- آشنایی با Relationships 

فصل پنجم : سازمان دهی رکوردها 
کار با Data Sheet 
- معرفی امکانات Data sheet view 
- جابجایی بین رکوردها  
- کنترل ظاهر رکوردها
- معرفی Grid 
- کار با Alternate Row Color 
مرتب سازی رکوردها 
- آشنایی با Sort & Filter 
- مرتب سازی بر اساس حروف الفبا 
فیلتر کردن اطلاعات 
- دلیل استفاده  از فیلتر 
- فیلتر گذاری بر روی فیلد 
- مخفی کردن فیلدها
- فیلتر گذاری ترکیبی
- کار با Advance ّ فیلتر 
جستجو در رکوردها 
- جستجو عبارت
- آشنایی با Match case 
- آشنایی با امکانات جستجو 

فصل ششم : کار با  Query 
آشنایی با Query 
- تعریف Query 
- لزوم استفاده از Query 
کار با Query Wizard
- ساخت یک Query از طریق Query wizard 
آشنایی با Query Design 
- ساخت Query 
- مخفی کردن یک فیلد از Query
- معرفی دستور Run 
کار با Criteria 
- آشنایی با Criteria 
- شرط گذاری بروروی یک فیلد  
- ذخیره کردن Query 
کار با And و Or 
- آشنایی با Or  و And 
- تفاوت Or و And
استفاده از پارامتر  
- آشنایی با پارامتر  
- تعیین یک پارامتر  
کار با expression builder 
- آشنایی با expression builder 
- شرط عددی  
- شرط گذاری بر اساس متن  
کار با توابع آماری  
- آشنایی با توابع آماری  
- کار با تابع جمع
- کار با تابع میانگین  
- کار با تابع مینیمم و ماکسیمم 

فصل هفتم : کار با Specialty Queries 
کار با Update  
- آشنایی با Update Query
- Update کردن رکوردهای یک فیلد  
- استفاده از دستور Run 
کار با Make Table  
- ایجاد جدول با کمک Make Table 
کار با delete 
- حذف کردن رکورد از طریق Query 
- آشنایی با دستور Delete 
کار با Append 
- یکی کردن دو جدول  
کار با Crosstab
- آشنایی با Crosstab 
- ساخت Cross tab بوسیله Query wizard 

فصل هشتم : کاربا Form 
آشنایی با Form 
- فرم چیست؟
- ایجاد کردن یک فرم  
- ذخیره کردن فرم  
- وارد کردن رکورد از طریق فرم 
کاردر محیط Layout view 
- کنترل و مدیریت بر روی فرم  
- کنترل ظاهر فرم  
- تغییر اندازه رکوردها
- مرتب سازی و چیدمان رکوردها 
ساخت فرم با Form Wizard 
- استفاده از Form Wizard 
- ارتباط بین فرمها  
آشنایی با محیط Design 
- معرفی فرم Design 
- انتخاب یک Them 
- آشنایی با ریبونها در محیط Design 
- کنترل و جابجایی آبجکتها د ر یک فرم 
ساخت فرم در محیط Design 
- آشنایی با Property Sheet 
- چیدمان آبجکتها در فرم 
کنترل اجزاء فرم  
- استفاده از گرافیک  
- وارد کردن عکس 
- استفاده از Option Grope 
کار با Input Text 
- کار با Combo box 
- استفاده از Query builder
- آشنایی با Combo Box Wizard 
اضافه کردن کلید  
- وارد کردن کلید  
- استفاده از Command Button wizard 
- کنترل ظاهر کلید  
- اعمال رنگ  
- تغییر نوشته  
کار با Tab Order
- Tab Order  چیست؟
- مرتب سازی Tab Order 
کار با Multiple Item
- آشنایی با Multiple Item
- ساخت یک لیست تلفن 
کار با Split Form
- Split Form چیست؟
- استفاده از Split Form 
- استفاده از دستور Column Count 
کار با Navigation 
- تعریف Navigation 
- کنترل ظاهری یک Navigation 

فصل نهم : گزارش گیری  
آشنایی با Report 
- اهمیت استفاده از گزارش گیری  
- ساخت یک Report 
- آشنایی با Page Setup 
- آشنایی با نماهای مختلف  
کار با Report Wizard 
- ساخت Report کمک Report Wizard 
- اعمال رنگ  
- اضافه کردن عکس  
کار با Report Design
- کار در محیط Design 
- آشنایی با بخشهای مختلف  
- کار در قست Report Header 
- کار در قسمت Page Header 
- آشنایی با Page footer و Report Footer 
- کنترل ظاهری جزئیات گزارش 
کار با Group & Sort 
- اهمیت دسته بندی کردن گزارش 
- دسته بندی اطلاعات یک گزارش  
- مرتب سازی اطلاعات گزارش 
کار با Total 
- استفاده از تابع جمع در گزارش  
کار با Conditional Formatting 
- معرفی Conditional Formatting 
- تعیین خصوصیات ظاهری شرطی 
ساخت لیبل 
- موارد کاربرد لیبل  
- چیدمان و نمایش لیبل
پرینت ریپورت  
- بررسی محیط Print Preview 
- تعیین اندازه صفحه  

فصل دهم : کار با ماکرو 
ساخت ماکرو  
- تعریف ماکرو
- باز کردن چند فرم بوسیله ماکرو 
کار با Embedding ماکرو 
- کار با ماکرو Builder 
- اعمال فیلتر 
- استفاده از Event 
آشنایی با Data Macro 
- استفاده از شرط در ماکرو ها  
- آپدیت کردن رکوردها  
آشنایی با Message Box 
- آشنایی با Massage Box 

فصل یازدهم : مدیریت بانک اطلاعاتی 
دسته بندی  اجزاء بانک اطلاعاتی 
رمز گذاری

 
جزئیات فنی
نام تولید کنندهنوین پندار
وزن محصول70 گرم
تعداد حلقه2 حلقه
نوع حلقهDVD
سبک نرم افزارآموزشی
اورجینالبله
گارانتی برگشت محصول15 روزه
قیمت پشت جلد12800 تومان
نوع آموزشتصویری - چند رسانه ای
تعداد ساعت آموزش20 ساعت
 
شرایط گارانتی

24 ساعت الی 48 ساعت پس از تحویل کالا درب منزل مهلت دارید

از صحت و سلامت پک اگاهی پیدا کنید و در صورت مشکل با فروشگاه در میان بگذارید تا شما را جهت نحوه بازگشت محصول راهنمایی کنند

نوشتن دیدگاه

نوشتن دیدگاه

شرایط گارانتی

گارانتی برگشت محصول
15 روزه

سایر ویژگی‌ها

نام تولید کننده
نوین پندار
وزن محصول
70 گرم
تعداد حلقه
2 حلقه
نوع حلقه
DVD
سبک نرم افزار
آموزشی
اورجینال
قیمت پشت جلد
12800 تومان
نوع آموزش
تصویری - چند رسانه ای
تعداد ساعت آموزش
20 ساعت

منو

مقایسه 0