30% تخفیف

آموزش جامع اکسس ACCESS 2013+2010

فقط آنلاین

100138

جدید

آموزش جامع اکسس پوینت

بیش از 20 ساعت آموزش در  13 فصل

بدون محدودیت دفعات نصب

با بیانی کاملا ساده و مفهومی

به همراه نرم افزار آفیس 2010 و 2013

جزییات بیشتر

پیشنهاد شگفت انگیز

8,750 تومان

12,500 تومان

این محصول در انبار موجود نیست
 
بررسی تخصصی

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

فصل اول : مفاهیم اولیه

مقدمه

تعریف بانک اطلاعاتی 
- نیاز به ذخیره سازی و حفظ اطلاعات
- آشنایی با مفهوم بانک اطلاعاتی
- روشهای ذخیره سازی اطلاعات

داده و اطلاعات

- تعریف مفهوم داده
- تعریف مفهوم اطلاعات
- تفاوت داده و اطلاعات

آشنایی با اکسس 

- معرفی انواع بانک اطلاعاتی
- آشنایی با مفهوم DBMS
- کارایی و وظایف DBMS
- آشنایی با مفهوم SQL

جدول ، فیلد ، رکورد 

- آشنایی با اجزاء بانک اطلاعاتی
- تعریف جدول 
- تعریف فیلد
- تعریف رکورد
- مفهوم Value 

اشیاء دیتا بیس در اکسس 

- آشنایی با Query 
- آشنایی با Form 
- آشنایی با Report 

فصل دوم : شروع به کار با اکسس

ایجاد دیتابیس

- باز کردن بانک اطلاعاتی
- ایجاد کردن بانک اطلاعاتی
- استفاده از تمهای آنلاین
- بررسی بانک اطلاعاتی ایجاد شده

آشنایی با محیط اکسس 

- معرفی بخشهای نرم افزار  
- بررسی تبها 
- آشنایی با All Access Object 
- آشنایی با Status Bar 
- بررسی نماها در Access 
Quick Access 
- معرفی Quick Access
- تعیین محل قرار گیری Quick Access
- کنترل Quick Access
- دسترسی به تمامی دستورات Access 
کار با ریبونها  
- نحوه جابجایی بین ریبونها  
- دسترسی به دستورات از طریق کیبورد  
- کنترل تبها و ریبونها  

فصل سوم : کار با جدول  
ایجاد جدول جدید  
- روشهای ساخت جدول  
- استفاده از دستور Table
- استفاده از Table Design
- ذخیره کردن یک جدول  
- آشنایی با Primary Key
- دسترسی به جدولهای ذخیره شده  
- حذف کردن یک جدول  
- تغییر نام جدول  
شروع به کار با فیلد
- کار در محیط Table Design
- ایجاد کردن یک فیلد  
- تعریف Data Type
- بررسی جدول در Data Sheet
- قواعدی در نامگذاری فیلدها
- جابجایی فیلدها  
آشنایی با Data Type
- آشنایی با Auto Number
- آشنایی با Short Text
- آشنایی با Caption
- تعریف Unicode
- تعریف Number
- آشنایی با Hyper Link
- آشنایی با Date Time
- آشنایی با Currency 
- استفاده از راهنمای Office 
- استفاده از Yes  و No 
- استفاده از Ole Object 
- نکاتی در مورد تغییر Data Type
آشنایی با فرمت 
- تعیین فرمت فیلدها  
- تعیین فرمت تاریخ و زمان  
- کنترل رنگ  
- وارد کردن متن پیش فرض
- تعیین فرمت عددی  
کار با Input mask
- Input Mask  چیست؟
- تعیین Input Mask 
- طراحی Input Mask 
کار با Validation 
- آشنایی با Validation Rule 
- ایجاد کردن Validation Rule 

فصل چهارم : ارتباط جداول
آشنایی با Primary Key
- آشنایی با Faren Key 
- روش تعریف Primary Key 
- آشنایی با Primary key ترکیبی
- Primary key طبیعی و جانشین 
- خصوصیات Primary key ترکیبی
- ساخت Primary key  ترکیبی  
نرمال سازی جداول 1NF 
- تعریف نرمال سازی 
- نرمال سازی یک جدول 
نرمال سازی جداول 2NF 
- معرفی روش دوم نرمال سازی  
- مقایسه دو روش  
- قواعد کلی در مورد نرمال سازی  
نرمال سازی جداول 3NF 
- معرفی روش سوم نرمال سازی  
- دلایل نرمال سازی جداول 
ارتباط بین جداول 
- تحلیل یک بانک اطلاعاتی 
- بررسی و نرمال سازی  
- دلایل برقرار ارتباط جداول 
- ارتباط یک به چند  
- ارتباط چند به چند  
- جدول واسط یا Joiner 
کار با Relationships 
- ارتباط بین جداول در اکسس 
- آشنایی با Relationships 

فصل پنجم : سازمان دهی رکوردها 
کار با Data Sheet 
- معرفی امکانات Data sheet view 
- جابجایی بین رکوردها  
- کنترل ظاهر رکوردها
- معرفی Grid 
- کار با Alternate Row Color 
مرتب سازی رکوردها 
- آشنایی با Sort & Filter 
- مرتب سازی بر اساس حروف الفبا 
فیلتر کردن اطلاعات 
- دلیل استفاده  از فیلتر 
- فیلتر گذاری بر روی فیلد 
- مخفی کردن فیلدها
- فیلتر گذاری ترکیبی
- کار با Advance ّ فیلتر 
جستجو در رکوردها 
- جستجو عبارت
- آشنایی با Match case 
- آشنایی با امکانات جستجو 

فصل ششم : کار با  Query 
آشنایی با Query 
- تعریف Query 
- لزوم استفاده از Query 
کار با Query Wizard
- ساخت یک Query از طریق Query wizard 
آشنایی با Query Design 
- ساخت Query 
- مخفی کردن یک فیلد از Query
- معرفی دستور Run 
کار با Criteria 
- آشنایی با Criteria 
- شرط گذاری بروروی یک فیلد  
- ذخیره کردن Query 
کار با And و Or 
- آشنایی با Or  و And 
- تفاوت Or و And
استفاده از پارامتر  
- آشنایی با پارامتر  
- تعیین یک پارامتر  
کار با expression builder 
- آشنایی با expression builder 
- شرط عددی  
- شرط گذاری بر اساس متن  
کار با توابع آماری  
- آشنایی با توابع آماری  
- کار با تابع جمع
- کار با تابع میانگین  
- کار با تابع مینیمم و ماکسیمم 

فصل هفتم : کار با Specialty Queries 
کار با Update  
- آشنایی با Update Query
- Update کردن رکوردهای یک فیلد  
- استفاده از دستور Run 
کار با Make Table  
- ایجاد جدول با کمک Make Table 
کار با delete 
- حذف کردن رکورد از طریق Query 
- آشنایی با دستور Delete 
کار با Append 
- یکی کردن دو جدول  
کار با Crosstab
- آشنایی با Crosstab 
- ساخت Cross tab بوسیله Query wizard 

فصل هشتم : کاربا Form 
آشنایی با Form 
- فرم چیست؟
- ایجاد کردن یک فرم  
- ذخیره کردن فرم  
- وارد کردن رکورد از طریق فرم 
کاردر محیط Layout view 
- کنترل و مدیریت بر روی فرم  
- کنترل ظاهر فرم  
- تغییر اندازه رکوردها
- مرتب سازی و چیدمان رکوردها 
ساخت فرم با Form Wizard 
- استفاده از Form Wizard 
- ارتباط بین فرمها  
آشنایی با محیط Design 
- معرفی فرم Design 
- انتخاب یک Them 
- آشنایی با ریبونها در محیط Design 
- کنترل و جابجایی آبجکتها د ر یک فرم 
ساخت فرم در محیط Design 
- آشنایی با Property Sheet 
- چیدمان آبجکتها در فرم 
کنترل اجزاء فرم  
- استفاده از گرافیک  
- وارد کردن عکس 
- استفاده از Option Grope 
کار با Input Text 
- کار با Combo box 
- استفاده از Query builder
- آشنایی با Combo Box Wizard 
اضافه کردن کلید  
- وارد کردن کلید  
- استفاده از Command Button wizard 
- کنترل ظاهر کلید  
- اعمال رنگ  
- تغییر نوشته  
کار با Tab Order
- Tab Order  چیست؟
- مرتب سازی Tab Order 
کار با Multiple Item
- آشنایی با Multiple Item
- ساخت یک لیست تلفن 
کار با Split Form
- Split Form چیست؟
- استفاده از Split Form 
- استفاده از دستور Column Count 
کار با Navigation 
- تعریف Navigation 
- کنترل ظاهری یک Navigation 

فصل نهم : گزارش گیری  
آشنایی با Report 
- اهمیت استفاده از گزارش گیری  
- ساخت یک Report 
- آشنایی با Page Setup 
- آشنایی با نماهای مختلف  
کار با Report Wizard 
- ساخت Report کمک Report Wizard 
- اعمال رنگ  
- اضافه کردن عکس  
کار با Report Design
- کار در محیط Design 
- آشنایی با بخشهای مختلف  
- کار در قست Report Header 
- کار در قسمت Page Header 
- آشنایی با Page footer و Report Footer 
- کنترل ظاهری جزئیات گزارش 
کار با Group & Sort 
- اهمیت دسته بندی کردن گزارش 
- دسته بندی اطلاعات یک گزارش  
- مرتب سازی اطلاعات گزارش 
کار با Total 
- استفاده از تابع جمع در گزارش  
کار با Conditional Formatting 
- معرفی Conditional Formatting 
- تعیین خصوصیات ظاهری شرطی 
ساخت لیبل 
- موارد کاربرد لیبل  
- چیدمان و نمایش لیبل
پرینت ریپورت  
- بررسی محیط Print Preview 
- تعیین اندازه صفحه  

فصل دهم : کار با ماکرو 
ساخت ماکرو  
- تعریف ماکرو
- باز کردن چند فرم بوسیله ماکرو 
کار با Embedding ماکرو 
- کار با ماکرو Builder 
- اعمال فیلتر 
- استفاده از Event 
آشنایی با Data Macro 
- استفاده از شرط در ماکرو ها  
- آپدیت کردن رکوردها  
آشنایی با Message Box 
- آشنایی با Massage Box 

فصل یازدهم : مدیریت بانک اطلاعاتی 
دسته بندی  اجزاء بانک اطلاعاتی 
رمز گذاری

 
جزئیات فنی
نام تولید کنندهنوین پندار
وزن محصول70 گرم
اورجینالبله

نوشتن دیدگاه

آموزش جامع اکسس ACCESS 2013+2010

آموزش جامع اکسس پوینت

بیش از 20 ساعت آموزش در  13 فصل

بدون محدودیت دفعات نصب

با بیانی کاملا ساده و مفهومی

به همراه نرم افزار آفیس 2010 و 2013

نوشتن دیدگاه

محصولات بازدیدشده

سایر ویژگی ها

نام تولید کننده
نوین پندار
وزن محصول
70 گرم
اورجینال

محصولات بازدیدشده

منو

مقایسه 0