50% تخفیف

آموزش جامع اکسل EXCEL 2016

فقط آنلاین

100136

جدید

بیش از 8 ساعت آموزش

آموزش اکسل 2016

با  بیانی کاملا ساده و مفهومی

با ارایه مثال های کاربردی در مدت آموزش

به همراه نرم افزار آفیس 2016

جزییات بیشتر

پیشنهاد شگفت انگیز

9,000 تومان

18,000 تومان

این محصول در انبار موجود نیست
 
بررسی تخصصی
فصل اول : شروع به کار با اکسل 
معرفی محصول 
معرفی اکسل
آشنایی با اکسل 2016
آشنایی با محیط اکسل
آشنایی با بخشهای مختلف محیط کاری
آشنایی با Quick access
معرفی تبها
معرفی تب Home
معرفی تب Insert
معرفی تب Page layout
معرفی تب Formulas
معرفی تب Data
معرفی تب Review
معرفی تب View
ایجاد محیط کاری دلخواه
مدیریت کنترل تبها و ریبونها 
آشنایی با Excel Option
ساخت یک تب جدید 
آشنایی با tool tabs
روشها و کلیدهای میانبر در اکسل 
آشنایی با کلیدهای میانبر دستورات 
دسترسی به تبها و ریبونها از طریق کیبرد
ذخیره کردن یک فایل اکسل 
آشنایی با ذخیره کردن فایل اکسل 
ذخیره فایل بر روی حافظه اصلی 
ذخیره فایل بر روی OneDrive
 
 فصل دوم : وارد کردن اطلاعات 
جابجایی بین سلولها 
سلول چیست
دسترسی به سلولها با کیبرد 
آشنایی با Name box
انتخاب سلولها 
انتخاب سلول با ماوس 
انتخاب سلولها از Name box
انتخاب سلولها از طریق کیبرد
انتخاب سطر و ستون 
انتخاب سلولها بطور نامنظم 
وارد کردن اطلاعات 
وارد کردن اطلاعات در یک سلول 
کنترل طول سلول 
ویرایش کردن متن 
آشنایی با فرمول بار 
آشنایی با Auto fill 
تفاوت اعداد و حروف
تفاوت داده های عددی و حرفی 
وارد کردن داده های عددی 
بررسی داده های تاریخ و زمان 
آشنایی با Auto Fill 
آشنایی با دستور Auto fill
پرکردن چند سلول با Auto fill
داده های عددی و Auto fill
ترتیب توالی در کار با Auto fill
آشنایی با Fill formatting
دستور Fill without Formatting
استفاده از دستور Fill
آشنایی با Fill Series
آشنایی با Linier
آشنایی با Growth
آشنایی با Date
ساخت لیست برای Auto Fill
آشنایی با Custom List
استفاده از لیستهای آماده 
ایجاد کردن لیست دلخواه 
ویرایش کردن لیست 
اضافه کردن کامنت 
وارد کردن یادداشت 
دستری به یادداشتها 
حذف یک یادداشت 
تعیین محل قرار گیری یادداشت 
 
فصل سوم : قاب بندی سلولها 
 کار با فونت 
کنترل ظاهر فونت 
تغییر سایز و رنگ فونت 
آشنایی با Format Cell
قرار گیری متن در سلول
چیدمان متن در سلول 
آشنایی با Alignment
قرار دادن متن بصورت عمودی 
کنترل عمودی متن 
آشنایی با دستور Text wrap
آشنایی با Merge cell
کنترل سطرها و ستونها 
تغییر اندازه سلولها 
انتخاب تمام سطرها و ستونهای Work sheet
وارد کردن سطر و ستون 
آشنایی با دستور Heide و Un hide
کار باBorder  
آشنایی با Grid line
اعمال Border
کنترل رنگ Border
کنترل ضخامت Border
آشنایی با Draw border
کنترل Border از پنجره Format Cell
پس زمینه سلولها
اعمال رنگ به پس زمینه سلولها 
کنترل رنگ پس زمینه از پنجره Format Cell
اعمال بافت 
استفاده از طیف رنگی 
انتقال و نسخه برداری
آشنایی با دستور Cut , copy , past
آشنایی با کلیپ برد 
آشنایی با Past Formatting
آشنایی با Format painter
آشنایی با Cell Style
آشنایی با مفهوم استایل 
ساخت یک Cell Style
ویرایش استایل 
 
فصل چهارم : کار با فرمول و توابع 
آشنایی با فرمول نویسی
تعریف فرمول نویسی 
جمع داده های عددی 
نحوه نوشتن فرمول 
آشنایی با توابع 
تعریف توابع 
نحوه دسترسی به توابع 
آشنایی با تابع Sum
معرفی تب Formulas
کپی کردن فرمولها 
تکثیر فرمولها 
تکثیر توابع 
بررسی Auto fill در کپی کردن فرمول و توابع 
خصوصیات عددی 
معرفی خصوصیات عددی 
آشنایی با داده های مالی 
آشنایی با داده تاریخ و زمان 
استفاده از واحد ریال 
عمل گرها در فرمول نویسی
آشنایی با عملگرها 
ترتیب اولویت عمگرها 
نحوه نوشتن فرمول با استفاده از عمگرها  
آدرس دهی مطلق و نسبی
آشنایی با آدرسی دهی 
تعریف آدرس دهی مطلق 
تعریف آدرس دهی نسبی 
مقایسه آدرس دهی مطلق و نسبی 
تابع جمع و میانگین 
کار با تابع Sum
کار با تابع Average
توابع کاربردی در اکسل
استفاده از توابع کاربردی 
کار با تابع Max
کار با تابع Min
کار با تابع Count

 

فصل پنجم : مرتب سازی اطلاعات 
مرتب سازی اطلاعات
آشنایی با ریبون Editing
آشنایی با دستور Sort
مرتب سازی اطلاعات 
فیلتر گذااری بر روی اطلاعات 
آشنایی با Custom sort
غلط یابی  
آشنایی با دستور Spelling
برطرف کردن غلط املایی 
آشنایی با دستور Ignore
آشنایی با Add dictionary
جستجو و جایگیزینی 
آشنایی با دستور Find
آشنایی با دستور Replace 
جستجو بر اساس فرمت ظاهری
تغییر ظاهر سلوها با کمک Replace
آشنایی با دستور Freeze و Split
آشنایی با دستور Freeze 
کار با دستور Split
تقسیم بندی Work Sheet با دستور Split
 Conditional Formatting
آشنایی با Conditional formatting
کار با Highlight cells rules
کار با Top / bottom rules
کار با Data Bars
کار با Color Scale
تعریف ظاهر دلخواه برای شرط 
 Conditional Formatting
کار با Icon set
تعریف شرط جدید  

 

فصل ششم : کار با جدول 
ساخت یک جدول 
ایجاد کردن جدول 
بررسی اجزای یک جدول 
مزایای استفاده از جدول 
کنترل و مدیریت یک جدول 
کنترل ظاهر جدول 
تعریف Header row و Footer row
کار با Table Style
آشنایی با استایل
ساخت استایل جدید 
مزایای استفاده از استایل 
ویرایش استایل 

 

فصل هفتم : کار با ورک شیت
ایجاد کردن ورک شیت 
ساخت ورک شیت جدید 
کنترل تنظیمات پیش فرض در ساخت ورک شیت 
تغییر نام و رنگ ورک شیتها 
تغییر نام ورک شیت 
تعیین رنگ برای ورک شیتها 
نسخه برداری و جابجایی 
کپی کردن اطلاعات بین ورک شیتها 
کپی کردن یک ورک شیت 
جابجایی ورک شیتها 
تنظیم ترتیب قرار گیری ورک شیتها 
 
فصل هشتم :  اشکال گرافیکی 
وارد کردن تصویر 
وارد کردن تصویر 
کار با اسکرین کلیپینگ 
گرفتن عکس از صفحه مانیتور 
کنترل سایز تصویر
تغییر اندازه تصویر 
چرخش تصویر 
برش زدن تصویر 
تغییر ساز از تب فرمت 
آشنایی با Format Picture 
اشاره با سایز اصلی تصویر 
وارد کردن اشکال 
ترسیم شکل 
کنترل و مدیریت شکل 
تغییر ظاهر اشکال 
کار با اسمارت آرت 
وارد کردن اسمارت آرت 
آشنایی با انواع اسمارت آرت 
کنترل ظاهری اسمارت آرت 
کار با افکتها  
کار با افکتهای آماده 
آشنایی با Shadow
کار با Reflect
کار با Reflection
کار با Soft edges
اضافه کردن متن 
کار با افکتهای متن 
کار با افکتهای  3 d
کار با افکتهای تصویری 
کنترل وضوح تصویر 
کنترل رنگ تصویر 
ساخت تصاویر تک رنگ 
کار با افکتهای عکس 
مدیریت و کنترل اشکال گرافیکی
دسته بندی اشکال 
ترتیب اولویت اشکال 
چیدمان تصاویر 
آشنایی با Selection Pan

 

فصل نهم : کار با نمودار 
وارد کردن نمودار 
آشنایی با Quick analyses
وارد کردن نمودار 
بررسی یک نمودار 
وارد کدرن نمودار از تب insert
آشنایی با انواع نمودار
کنترل ظاهری نمودار 
تغییر نوع نمودار 
کنترل ظاهر نمودار 
تغییر رنگ 
اعمال افکت 
تعریف عنوان 
کنترل اجزاء نمودار 
آشنایی با جزاء نمودار 
کنترل راهنمای نمودار 
کنترل عنوان 
کنترل توضیحات نمودار 
کار با Sparklines
Sparklines چیست 
ایجادکردن Sparklines
کنترل ظاهری Sparklines
کنترل رنگ marker
استفاده از استایل 
کار با انواع Sparklines
 
فصل دهم : چاپ 
چاپ در اکسل 
بررسی ورک شیت در Print preview
تعیین تنظیمات پرینت 
آشنایی با Guideline view
تنظیم محدوده پرینت 
کار با Page Break
آشنایی با insert Page break
بررسی ورک شیت در Print preview
آشنایی با Page break preview
تنظیم محدوده پرینت در Page break preview
تنظیم سر صفحه و پا صفحه 
آشنایی با سر صفحه 
آشنایی با پا صفحه 
تعریف سر صفحه و پا صفحه 
تنظیمات سر صفحه و پا صفحه در پرینت

 
جزئیات فنی
نام تولید کنندهنوین پندار
وزن محصول70 گرم
اورجینالبله

نوشتن دیدگاه

آموزش جامع اکسل EXCEL 2016

بیش از 8 ساعت آموزش

آموزش اکسل 2016

با  بیانی کاملا ساده و مفهومی

با ارایه مثال های کاربردی در مدت آموزش

به همراه نرم افزار آفیس 2016

نوشتن دیدگاه

محصولات بازدیدشده

سایر ویژگی ها

نام تولید کننده
نوین پندار
وزن محصول
70 گرم
اورجینال

محصولات بازدیدشده

منو

مقایسه 0