50% تخفیف

آموزش جامع CSI SAFE

فقط آنلاین

100161

جدید

آموزش با مثال های کاربردی

بیش از 5 ساعت آموزش

 تدریس مفهومی و گام به گام

 همراه با نرم افزار SAFE

 بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا


 

جزییات بیشتر

پیشنهاد شگفت انگیز

9,900 تومان

19,800 تومان

این محصول در انبار موجود نیست
 
بررسی تخصصی

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت :

 

فصل 1 : تعریف هندسه مدل     
ایجاد مدل جدید
•ایجاد مدل جدید از طریق انتقال مدل از ETABS به SAFE
نحوه اصلاح خطوط شبکه
•دستور ترسیم المان های نقطه ای
دستورات ترسیم المان های خطی تیر
•دستور ترسیم المان های خطی ستون
•دستورات ترسیم المان های سطحی فونداسیون یا دال
•دستور ترسیم المان سطحی دیوار برشی
•دستور ترسیم نوار طراحی

فصل 2 : تعریف مشخصات سازه ای     
•تعریف مشخصات مصالح
تعریف مقطع المان های سطحی
•تعریف مقطع المان های خطی تیر
•تعریف مقطع المان خطی ستون
•تعریف مقطع آرماتور
•تعریف مقطع المان سطحی دیوار
•تعریف مشخصات خاک
•نکات تئوری مربوط به شمع ها
•تعریف شمع به عنوان فنر نقطه ای
•تعریف سیستم مختصات جدید
•تعریف الگوهای بار
•تعریف حالت های بار
•نکات تئوری مربوط به ترکیب بارهای طراحی
•تعریف ترکیبات طراحی
•نحوه در نظر گرفتن UpLift

فصل 3 : اختصاص مشخصات سازه ای     
•نحوه انتخاب المان ها
•اختصاص مقطع به المان های سطحی دال یا فونداسیون
•اختصاص جابجایی قائم به المان های سطحی
•اختصاص مقطع به المان های خطی تیر یا شناژ
•اختصاص ضرایب اصلاح مشخصات به المان های خطی تیر یا شناژ
•اختصاص مقطع به المان های خطی ستون
•اختصاص مقطع به المان سطحی دیوار
•اختصاص ضرایب اصلاح مشخصات به المان های سطحی دیوار
•اختصاص مشخصات خاک به المان های فونداسیون
•اختصاص مشخصات شمع به المان های نقطه ای
•اختصاص بارهای سطحی به المان های سطحی
•اختصاص بارهای نقطه ای به المان های خطی
•اختصاص بارهای خطی به المان های خطی
•اختصاص بارهای نقطه ای و ابعاد آنها به المان های نقطه ای
•اختصاص نشست یا رانش

فصل 4 : آنالیز و طراحی     
•نکات تئوری مربوط به تعریف نوارهای طراحی
•تنظیمات آنالیز و نحوه اجرای آنها
•انجام فرآیند آنالیز و طراحی

فصل 5 : کنترل ها     
•کنترل تنش در خاک
•کنترل نشست و UpLift
•کنترل برش پانچ
•نحوه استخراج نتایج طراحی خمشی

فصل 6 : مثال کاربردی     
•شروع مدل سازی و انتقال اطلاعات از ETABS به SAFE
•ایجاد هندسه مدل
•تعریف مشخصات مصالح
•تعریف مقطع المان های سطحی فونداسیون
•تعریف مقطع المان های خطی شناژ
•تعریف مشخصات خاک
•اصلاح یا تعریف الگوهای بار
•اصلاح یا تعریف حالات بار
•تعریف ترکیبات بار
•نحوه در نظر گرفتن اثر UpLift در مدل
•اختصاص مقطع به المان های سطحی فونداسیون
•اختصاص مقطع به المان های خطی شناژ
•اختصاص مشخصات خاک به المان های سطحی فونداسیون
•اصلاح ابعاد بارهای نقطه ای
•اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی فونداسیون
•اختصاص بارهای یکنواخت خطی به المان های خطی فونداسیون
•تنظیمات آنالیز و طراحی
•انجام فرآیند آنالیز و طراحی
•کنترل تنش در خاک
•کنترل نشست در خاک
•کنترل برش پانچ
•بررسی نتایج طراحی خمشی فونداسیون
•بررسی نتایج طراحی خمشی و برشی شناژها

فصل 7 : مثال کاربردی 2     
•شروع مدل سازی و انتقال اطلاعات از ETABS به SAFE
•ایجاد هندسه مدل
•تعریف مشخصات مصالح
•تعریف مقطع المان های سطحی فونداسیون
•تعریف مشخصات خاک
•اصلاح یا تعریف الگوهای بار
•اصلاح یا تعریف حالات بار
•تعریف ترکیبات بار
•نحوه در نظر گرفتن اثر UpLift در مدل
•اختصاص مقطع به المان های سطحی فونداسیون
•اختصاص مشخصات خاک به المان های سطحی فونداسیون
•اصلاح ابعاد بارهای نقطه ای
•اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی فونداسیون
•تنظیمات آنالیز و طراحی
•انجام فرآیند آنالیز و طراحی
•کنترل تنش در خاک
•کنترل نشست در خاک
•کنترل برش پانچ
•بررسی نتایج طراحی خمشی فونداسیون

 
جزئیات فنی
نام تولید کنندهنوین پندار
وزن محصول70 گرم
اورجینالبله

نوشتن دیدگاه

آموزش جامع CSI SAFE

آموزش با مثال های کاربردی

بیش از 5 ساعت آموزش

 تدریس مفهومی و گام به گام

 همراه با نرم افزار SAFE

 بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا


 

نوشتن دیدگاه

محصولات بازدیدشده

سایر ویژگی ها

نام تولید کننده
نوین پندار
وزن محصول
70 گرم
اورجینال

محصولات بازدیدشده

منو

مقایسه 0