لیست تیم مدیریت و پرسنلی و بازاریابان فروشگاه اینترنتی بف کالا

ردیف

تصویر پرسنلی

نام و نام خانوادگیسمت
 آقای فراز صادقی

 مدیرعامل فروشگاه اینترنتی بف کالا

 خانم عطیه شریفی

 مشاور مالی و مالیاتی فروشگاه اینترنتی بف کالا

 خانم نگین شاه نظری

واحد مالی فروشگاه اینترنتی بف کالا

 آقای سید یوسف هاشمیان

 واحد انبارداری فروشگاه اینترنتی بف کالا

 خانم فاطمه گلی پور

 واحد گرافیک فروشگاه اینترنتی بف کالا

 آقای سید امین نوربخش

واحد پشتیبانی و فروش فروشگاه اینترنتی بف کالا

 خانم ریحانه مانیان

 واحد پشتیبانی و فروش فروشگاه اینترنتی بف کالا

 آقای میکائیل صادقی

واحد بسته بندی فروشگاه اینترنتی بف کالا


محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد

منو

مقایسه 0